Diseinua eta idazketa

Komunikazio euskarria edozein izanik ere, gaur egun edukia da nagusi. Beraz, edukiaren lantzea funtsezkoa da. Zure hitz-hartzeak balioan ezartzeko, mezu egokia sortzeko, zure markaren mundua sublimatzeko, xedetzat dituzun pertsonak erakartzeko eta aldi berean lasaitzeko, proposatzen dizugu osoki edo partez gure gain hartzea zure eduki marketina eta zure hizkuntza elementu nagusien sorkuntza.